Ter inspiratie

Waar verbind jij je mee vandaag?

Een heerlijke vraag vind ik om de dag mee te beginnen. Want is het zo dat de dag brengt wat het brengt, willekeurig? Of zou het zo kunnen zijn dat waar jij je mee verbindt invloed heeft op wat je gaat ervaren vandaag? Misschien leuk om eens te onderzoeken . . .

Alles is aanwezig. Ik ervaar dat iedere dag weer opnieuw. Fijne, mooie, positieve, inspirerende energie, mensen, gedachten en ervaringen. De verbinding die je daarmee kunt maken, met jezelf en met boven. Met het bewustzijn dat jij mag zijn wie jij bent. Ongeacht het oordeel, de mening, de visie van een ander. Soms merk je dat mensen een oordeel over je hebben. Over wie jij bent, wat je zegt of doet. Dan kan het soms lastig zijn in jezelf te blijven geloven en te blijven staan waar jij voor staat, wat jij komt brengen en doen hier op aarde. Het kan je uit balans halen waardoor je de verbinding met jezelf, met jouw ziel en jouw weten even niet meer voelt. Je gaat letterlijk even uit verbinding.

Ik zie oordelen soms heen en weer gaan tussen mensen. Ik krijg ze te zien als gele energie-lijnen en ze kunnen hard binnenkomen bij iemand. Zeker als je wat gevoeliger bent en openstaat naar de wereld, is zo’n harde gele lijn soms heel snel je systeem binnen en voordat je het weet voel je je wankelen of ga je twijfelen aan jezelf. Als je niet uitkijkt, ga je je verbinden met gedachten die eigenlijk niet eens van jou zijn. En ga je dus dingen aantrekken die eigenlijk niet bij jou passen.

Ik geloof dat alles en iedereen om ons heen een spiegel is voor onszelf. Merk je dat iemand een oordeel over je heeft, kijk dan eens wat dat met je doet. Maakt dat je inderdaad nog een beetje aan het wankelen en nodigt het universum je op die manier misschien uit om nog wat verder te groeien in eigenwaarde en zelfvertrouwen? Wellicht kom je er zelfs wel achter dat het je eigen gedachte is geweest dat iemand over je oordeelde, maar dat dat in werkelijkheid niet zo was. Dat je dat vanwege eerdere ervaringen op deze persoon hebt geprojecteerd. En je je dus eigenlijk weer even met (een pijnlijk moment uit) je verleden hebt verbonden.

Als je zelf een oordeel over iemand hebt, waar komt dat oordeel dan vandaan? Check eens bij jezelf waarom jij het nodig hebt om een oordelende gedachte en een negatief gevoel te hebben bij iemand. Wat maakt dat je niet meer vanuit je hart naar diegene kunt kijken maar er harde gele energie voor in de plaats zet? Wat wordt er in jou getriggerd waardoor je niet meer liefdevol naar iemand kunt kijken en in harde gedachten schiet?
Als je oordeelt over iets of iemand dan zegt dat iets over jezelf. Dan wordt er iets geraakt in je, vaak iets waar je zelf liever niet naar kijkt in jezelf maar waar misschien wel een groeikans ligt voor je om een liefdevoller, evenwichtiger mens te worden.

We zijn allemaal op weg. We hebben allemaal mooie unieke kwaliteiten, we komen allemaal iets doen hier op aarde. Wat dat is, dat voel je alleen zelf en je mag jezelf ruimte geven daar uiting aan te geven.
Zelf geloof ik in de kracht van zachtheid. Ik zie nog zoveel hardheid in de samenleving. Zo snel wordt er geoordeeld over de ander, gewezen naar de ander. Gekletst over de ander. Mijn uitnodiging naar jou is: Als je merkt dat je een scherp oordeel velt over iets wat iemand doet, vindt of zegt, wees dan eens zo moedig om bij jezelf naar binnen te gaan en te vragen: “Wat in mij maakt nou dat ik de behoefte heb om te oordelen?” Je kunt namelijk ook iets niet begrijpen zonder er gelijk een oordeel aan te verbinden.

Ik werk met energie. En ik kan het verschil zien in energie. Onbegrip, iets niet begrijpen van de ander is zachte energie, het is eerlijk, puur, oprecht. Je begrijpt het niet. Vervolgens maak je zelf de stap vanuit je eigen onbegrip te gaan oordelen. Dan wordt de energie hard en felgeel en schiet vanuit je zonnevlecht naar de ander toe. Ook als er kilometers tussen jullie zit, afstand speelt geen rol, de energie komt aan en is voelbaar (waarneembaar). De verbinding vanuit oordelen is gelegd. De ander pikt dat dus op, bewust of onbewust en als diegene zich niet bewust is van zijn eigen energiesysteem of weet hoe hiermee om te gaan, is de kans groot dat hij/zij hetzelfde terug gaat doen en voor je het weet ben je verstrengeld in elkaars oordeel en wordt de verbinding hard en krijg je strijd.

Oordelen komt mijns inziens altijd uit onwetendheid, onbegrip en het onvermogen in je hart te blijven. Is het nou de bedoeling dat je een oordeel in stand houdt of is het misschien een uitnodiging voor je om de verbinding met je hart te gaan maken en te kijken wat er nog mag helen in jou. Zodat je voortaan vanuit mededogen naar jezelf, naar de ander en het proces van de ander kunt kijken. Als ik iemand zie of hoor oordelen, is dat voor mij dan ook een signaal dat er waarschijnlijk nog pijn in iemands hart zit wat om heling vraagt. Dit wordt verbloemd door een sterke harde reactie naar buiten toe (afweer of afwijzing) wat vaak als afleiding wordt gebruikt van de eigen pijn.

Soms doen mensen inderdaad dingen waarvan je denkt: “dat zou ik anders doen” of “dat zou ik niet doen”. Dat noem ik onderscheidingsvermogen; het vermogen te kiezen wat wel en niet bij je past. Maar waarom oordelen als iemand een andere keuze maakt? Die ander heeft het kennelijk nodig om het op dat moment juist wél zo te doen, of zich op dat moment juist wel zo te uiten. Dat is nodig voor zijn/haar proces op dat moment. Zoals jij andere dingen nodig hebt om te doen of te uiten om een stap verder te komen in jouw proces.

Zoals ik de titel begon: “Waar verbind jij je mee vandaag?”
Als alles aanwezig is om ons heen, alles is immers energie, waar ga jij je dan mee verbinden vandaag? Met harde energie of met mededogen en begrip? Met kansen of met moeilijkheden? Met het mooie zien in jezelf, de ander, de dag of met ‘tekortkomingen’. Met vrijheid of met beperkingen?

Ik kies zelf heel graag voor vrijheid. Vrijheid is in mijn ogen het hoogste goed. Vrijheid voor jezelf, voor de ander om alle mogelijkheden te proberen, te onderzoeken, fouten te maken, weer op te staan, iets anders te proberen, succes te ervaren, echt te genieten van dat iets lukt, te groeien, te leren, zelf en met elkaar. Elkaar bemoedigen, elkaar steunen. Het stof van de ander afslaan als hij valt en hem weer overeind helpen.
Ik verbind me vandaag met ruimte, met rust en met mogelijkheden. Ik verbind me met de kracht van mijn hart en met de engelenenergie die rond ons heen alom vertegenwoordigd is. En ik verbind me met het bewustzijn dat waar we ook staan op ons pad, we allen behoefte hebben aan liefde, vrede en acceptatie.

Dit wordt een fantastische dag!