Ter inspiratie

Vrede

Vrede is de plek waar je bent als het denken wegvalt.
Het is de plek waar je de trilling van je eigen zijn ervaart.
Het is de plek waar je vrij bent van drukte en chaos in je hoofd, van angsten, zorgen en verdriet.

Vrede is de plek waar je bent als je alles van je afgooit en je beseft, voelt en ervaart dat alles in jou en alles om jou heen precies is zoals het op dit moment wezen moet.
Vrede is die diepe bron in jou die jij altijd al bij je draagt maar die door de luide rumoerige onrustige stem van jouw brein soms zo naar de achtergrond verdwijnt.
Vrede is de bron van rust, de bron van liefde en dankbaarheid. Het is het licht dat we allen in ons dragen, het besef dat we helemaal goed zijn zoals we zijn en dat eigenlijk altijd al zijn geweest.
Het is het besef dat destructief gedrag voortkomt uit de afscheiding van vrede en dat de weg terug naar vrede in het zelf uiteindelijk weer het juiste gedrag teweeg zal brengen.
Vrede is.
Vrede leeft.
Vrede ademt.
Vrede is kracht.
Vrede is diep geworteld in wie jij van binnen bent. Je bent er misschien alleen vandaan gegaan, maar er is altijd een weg terug.
Zodra je de radio, televisie en je eigen geroezemoes uitzet. . . voel je de kracht en de sereniteit van de vrede die ook in jou huist.

Vrede is de plek waar je komt wanneer je weer volledig je eigen trilling ervaart en je weet, voelt en beseft dat alles in jou en alles om jou heen diezelfde trilling van vrede kan hebben.
Vrede is een stille creatieve kracht die niet langs de zijlijn staat te schreeuwen. Het is de stem die in stilte ervaren wordt wanneer de spelers even pauze nemen en de behoefte voelen op adem te komen. Dan pas, en alleen in stilte, wordt de stem van vrede ervaren. De kracht en uitwerking ervan echter is vele malen groter dan welk geschreeuw dan ook langs de lijnen van ons sportveld.
Uiteindelijk is vrede de enige plek waar echt gezamenlijk gewonnen wordt.
Maar nooit kan worden bereikt wanneer de spelers nog tegen elkaar spelen in plaats van gezamenlijk op te trekken en zich samen te voegen voor een hoger doel. Voorbij het streven.
Het winnen, de competitie zal moeten worden opgegeven. Met elkaar en in het zelf, wil de plek van vrede bereikt worden.

Maar vrede is geduldig.
Het is altijd aanwezig. Altijd bereikbaar voor degenen die het af en toe lukt ernaar toe te gaan en er uit te rusten, te bezinnen en hun weg en focus te herzien.
Vrede zal net zo lang blijven wachten totdat alle spelers weer veilig thuis zijn en ze niet meer de neiging en behoefte hebben zich van elkaar af te scheiden.
Vrede is uiteindelijk de thuishaven van echte vrijheid. Van echte liefde. Van echtheid.
Vrede wacht op jou.

Kom je ook?